tööleping

tööleping, leping, mille kohaselt töövõtja (töötaja) kohustub kokkulepitud tasu eest tegema tööandja jaoks teatavat laadi tööd. Töölepingus nähakse ette palga suurus, selle arvutamise ja maksmise viis, tööpäeva pikkus jms.

VE, 2006