tütarlinn

tütarlinn, linn, mille on rajanud mingist teisest, temast vanemast linnast – emalinnast – pärit kolonistid. Näiteks Kartaago oli Tüürose tütarlinn.

Eesti asustusloos kasutatav tütarküla on tavaliselt emaküla lähedale hiljem kujunenud asula, mille on rajanud emakülast ümberasunud või sealt mõnel põhjusel (näiteks maade mõisastamisel) lahkuma sunnitud pered. Sageli on tütarkula nimes emakülale viitav eesliide, näiteks Aidu-Liiva, Alu-Metsküla, Hargla-Saunaküla, Kodila-Uusküla. 

EE 10, 1998