tšekaa

tšekaa, Ülevenemaaline Erakorraline Komisjon, NSV Liidu salapolitsei nimetus 1917–22, reorganiseeriti GPU-ks.

VE, 2006