Taavet

Taavet, Vanas Testamendis Iisraeli ja Juuda kuningas 1010–970 eKr. Oli kuningas Sauli väepealik ja väimees, alistas Iisraeli , rajas Juuda–Iisraeli riigi, mille pealinnaks tegi Jeruusalemma.

VE, 2006