taevaekvaator

taevaekvaator, astronoomias taevasfääri suurringjoon, mille tasand on risti maailmateljega.

VE, 2006