takson

takson, ühte taksonoomilisse üksusesse (liiki, perekonda, sugukonda, seltsi, klassi, hõimkonda) kuuluvate organismide kogum.