taktimõõt

taktimõõt, struktuur, mis määrab takti rõhuliste ja rõhutute osade arvu ja vältuse.

VE, 2006