Tallinna Bibliofiilide Klubi

Tallinna Bibliofiilide Klubi, bibliofiilide, raamatuloo ja kirjanduse uurijate ja harrastajate koondis, asutatud 21. I 1977 Eesti NSV Raamatuühingu juurde. 1977–81 oli klubi esimees Oskar Kruus, 1981–2004  juhtis seda Eerik Teder, 2004–07 Jaan Toomla. Nimekaimad liikmed on olnud Vallo Raun, Kostel Gerndorf, Uno Lehepuu, Uno Liivaku, Toomas Paul, Mart Mäger, Vootle Vaska, Jüri Kivimäe, Evald Laasi, Helgi Vihma, Leo Normet, Ain Sarv, Oskar Kuningas, Jaak Urmet. Klubis on kesksel kohal olnud bibliofiilia praktilised ja teoreetilised küsimused, korraldatud on ettekandekoosolekuid, raamatunäitusi, ekskursioone, 10 bibliofiiliakonverentsi (neist 9 rahvusvahelised) ja klubiõhtuid. Avaldatud on almanahhi „Raamat on…” (2000, 2002, 2003, 2005).

Kirjandus

  • 20 aastat Tallinna Bibliofiilide Klubi. Koostaja E. Teder. Tallinn, 1998

EE 12, 2003; muudetud 2011