Tallinna Kaljuronimisklubi

Tallinna Kaljuronimisklubi, kaljuronimise harrastajate klubi; loodud 1997. Klubi propageerib kaljuronimist kui mitmekülgset spordiala, korraldab võistlusi ja treeninglaagreid Eestis ning maailma huvitavatel kaljuronimisobjektidel. Klubi liikmetel on võimalus treenida ka siseronimisseintel. Võetakse osa Baltimaade ja välisriikide võistlustest. Klubi eestvedaja on Peedo Nelke.

Loodud 2012