Tamberg, Oolav

Tamberg, Oolav, (6. IX 1929 Lasva v, Võrumaa), sporditegelane. Lõpetas 1946 Väimela Põllumajandustehnikumi ja 1954 agronoomina EPA. Harrastas 1948–60 tõstesporti ja korraldas tõstespordiüritusi. Hiljem edendanud Eesti maaratsasporti, 1975–83 olnud Jõu ratsaspordisektsiooni esimees, Jüri ja Niitvälja ratsamaneeži ehituse eestvedaja. Olnud 1965–73 Sommerlingi sovhoosi direktor, 1973–79 Harju Põllumajandusvalitsuse juhataja, 1979–83 põllumajandusministri asetäitja. 1976–85 Ratsaspordiföd-i presiidiumi aseesimees. ENSV tnl agronoom (1977), Jõu auliige (1976), ENSV Jahimeeste Seltsi auliige (1988). Valgetähe IV klassi teenetemärk (2003). T: Harald Männik kaasaegsete meenutustes (2004).

ESBL, 2011