Tareste laht

Tareste laht, Hiiumaa kirderannikul Tõrvanina neeme ja Kärdla sadama vahel asuv avalaht, laiemas mõttes Lehtma ja Hiiesaare vaheline mereala. Lahte suubuvad Nuutri jõgi (pikkus 11 km) ning Lehtma ja Kärdla oja (vastavalt 6,5 ja 6 km). Tareste küla (2000. aastal 19 elanikku) on esimest korda mainitud 1565 (Tharis).

EE 12, 2003