Tartu gümnaasium

Tartu gümnaasium võib tähendada aastatel 1630–32 tegutsenud Eesti esimest luteri usu gümnaasiumi ja 1804–1918 tegutsenud poeglaste klassikalist kroonuõppeasutust.