Tartu Lasteaednikkude Seminar

Tartu Lasteaednikkude Seminar, õieti Tartu Õpetajate Seminari Tartu Lasteaednikkude Seminar, 1920–27 kutselisi lasteaednikke koolitanud õppeasutus. Haridusministeeriumi ülesandel koostas õpetajate seminari juhataja Juhan Tork TLS-i ajutise korralduse. Seminar koos harjutuslasteaiaga alustas tegevust jaanuaris 1920. Õppekava koostas Eesti lasteaiapedagoogika rajaja Carl Heinrich Niggol. Õppekavas olid pedagoogika ja selle ajalugu, pedoloogia, psühholoogia, lasteaia teooria ja praktika, tervishoid, esmaabi, looduslugu, lastekirjandus, kodulugu, eesti keel ja selle õpetamise metoodika, voolimine, joonistamine, käsitöö, võimlemine, lastemängud, laulmine ja muusika. Teoreetilisi õppeaineid õpetasid põhiliselt õpetajate seminari ja ülikooli õppejõud. Õppima võeti esialgu gümnaasiumi 7. klassi, hiljem gümnaasiumi lõpetanud tütarlapsi. Seminari 7 lennus omandas kutse 85 lasteaednikku. Vilistlasi: Marta Haas, Eva Lootsar, Meeta Terri, Ella Treffner.

Kirjandus

  • M. Kiirats, P. Põld, J. Tork. Tartu Õpetajate Seminar. 1828–1928. Tartu, 1929
  • M. Torm. Esimesed kutselised lasteaednikud Eestis. – Haridus 6, 1997  

EE 12, 2003