taurid

taurid, hõimud, kes asustasid I aastatuhandel eKr Krimmi mägist lõunaosa. Elatusid mägedes karjakasvatusest, orgudes põlluharimisest ja rannikul kalastusest. 5. sajandil eKr tekkis tauride alal kreeka koloonia Hersonesos (Chersonesos). 2. sajandil eKr sattusid taurid sõltuvusse Pontose kuningriigist, hiljem võitlesid nad Rooma agressiooni vastu. Segunesid sküütidega.

Vaata ka Tauria.

EE 9, 1996