tehnika

tehnika (< kr techne 'kunst, meisterlikkus') on

  • loodusseaduste või -nähtuste tundmisel ning loodusjõudude ja -varade rakendamisel põhinevate teadmiste, töövõtete, -oskuste ja -vahendite kogum
  • mingi rakendusteadus (nt elektrotehnika)
  • mingi sihipärase tegevuse võtete ja meetodite kogum (nt maalitehnika, vt maalikunst, jooksutehnika)
  • kunstiteose loomise menetelus, graafikas nt akvatinta, fotograafias isoheelia

VE, 2006