temperament

Hans Jürgen Eysencki temperamendiring

temperament, psühholoogias indiviidi tunde- ja käitumislaad, psüühiliste protsesside dünaamiliste omaduste (aktiivsus, reaktiivsus, sensitiivsus, rigiidsus, ekstra- ja introvertsus) iseärasus.  Omaduste kogumit nimetatakse temperamenditüübiks.  Klassikalised temperamenditüübid on sangviinik, koleerik, flegmaatik ja melanhoolik. Temperament on sünnipärane ja elu jooksul suhteliselt püsiv. Temperamendi füsioloogiline alus on kõrgem närvitalitlus. Puhtaid temperamenditüüpe esineb harva. Temperamenditüüpide liigitust on arendanud Ernst Kretschmer, Hans Jürgen Eysenck jmt.

VE, 2006