temperatuur

temperatuur, keha soojusaste; keha mikroosakeste soojusliikumise energia mõõt. Temperatuuri ühik SI-süsteemis on kelvin (K). Vaata ka Celsiuse kraad.

Ühelt temperatuuriskaalalt teisele ülemineku valemid

  • Absoluutselt temperatuuriskaalalt (K) Celsiuse (ºC) skaalale: K – 273,15 = ºC
  • Celsiuse temperatuuriskaalalt (ºC) absoluutsele temperatuuriskaalale (K): ºC + 273,15 = K
  • Fahrenheiti temperatuuriskaalalt (ºF) Celsiuse temperatuuriskaalale (ºC): (ºF – 32) · 5 : 9 = ºC
  • Celsiuse temperatuuriskaalalt (ºC) Fahrenheiti temperatuuriskaalale (ºF): ºC · 9 : 5 + 32 = ºF

VE, 2006