Tenner, Karl (Carl) Friedrich

Karl (Carl) Friedrich Tenner (2. VIII 1783 Auvere mõis – 8. I 1860 Varssavi), baltisaksa geodeet ja astronoom, kindral, Peterburi Teaduste Akadeemia auliige (1832). Mõisavalitseja poeg. 1802. aastal siirdus ta krahv Gotthard Andreas Manteuffeli soovitusel ja kaasabil tööle Peterburi Kindralstaabi Kortermeistri osakonda, kus sai sõjaväelastest õpetajate juhendamisel topograafias erialase ja ka sõjaväelise ettevalmistuse. Osales 1807  Vene-Prantsuse sõjas topograafina, seejärel pöördus ta taas tööle Kaartide Depoosse, kus 1809. aastal avaldas Siberi ja Mongoolia ekspeditsioonide tulemusena atlase. 1809. aastal alustas Tenner triangulatsioonivõrgu rajamisega Peterburi ja Tallinna vahel Soome lahe rannikul, mis oli Venemaal esimene mõõdistamisotstarbeline triangulatsioon. 1816. aastal alustas koos kaaslastega triangulatsioonivõrgu loomist topograafilise mõõdistamise põhistamiseks Vilno kubermangus, 1822. aastal jätkus töö Kuramaal ja 1825 Grodno kubermangus. 1836. aastal lõi triangulatsioonivõrgu Volõõnia ja Podoolia kubermangus, seejärel Kiievi kubermangus ja 1845–58 rajas triangulatsioonivõrgu Poolas. Selle kaudu loodi ühendus Saksamaa ja Austriaga. Tenner rajas Venemaal geodeetilisele alusvõrgule tugineva topograafilise mõõdistamise. Ta oli ka oma aja suurima Vene-Skandinaavia kraadimõõtmise üks initsiaatoreid ning võttis osa Wilhelm Struve poolt maakera kuju ja suuruse määramise eesmärgil teostatud meridiaanikaare mõõtmisest.  Saavutas 40 aasta jooksul geodeetiliste töödega suure tunnustuse.

Kirjandus

  • L. Vassiljev. C. F. Tenner, geodeet ja topograaf. –  Eesti Loodus 8, 1983, lk 508–512
  • O. Ambur. Carl Friedrich Tenner – 210. – Geodeet 4, 1993

EE 14, 2000; muudetud 2011