Thomson, Paul William

Paul William Thomson

Paul William Thomson (3. I 1892 Tallinn – 13. XII 1957 Bonn), baltisaksa loodusteadlane, dr. phil. nat. (1927, Riia). Lõpetas 1915 Peterburi ülikooli, töötas 1928–39 geoloogia ja paleontoloogia eradotsendina (aastast 1938 dotsent) Tartu Ülikoolis, pidas 1938-–39 loenguid ka Königsbergi ülikoolis ja oli Eestimaa Provintsiaalmuuseumi loodusteadusalaste kogude hoidja. Lahkus 1939 Eestist, oli 1940-–41 Kieli ülikooli geoloogiainstituudi asedirektor, 1941–45 Poznani ülikooli geoloogia ja mineraloogia instituudi direktor ja professor. Töötas 1946 Hannoveri mullauurimisametis ja 1947–53 Krefeldis Nordrhein-Westfaleni liidumaa geoloogiaametis (aastast 1952 peageoloogina). Algatas 1925 Eestis palünoloogia- ja soogeoloogiaalase uurimise ning esitas metsade jääajajärgse aja arengufaasid. Oli palünoloogilise (õietolmuanalüüsil põhineva) uurimismeetodi rajajaid ja selle esimesi kasutajaid. Tegi Saksamaal põhjalikke uurimusi Reinimaa pruunsöe tekke ja ehituse ning Pleistotseeni kihtide liigestuse kohta. 

Endise Tooma Sookatsejaama (sookooli maja) seinale, kus 1928–39 suviti Paul William Thomson töötas, pani Eesti Looduskaitse Selts 1995. aastal mälestustahvli.  

Töid

  • Rabatüübid Eestis. –  Agronoomia 11, 1925
  • Lubjaindikaatorid madalsool. – Sookultuur, 1926
  • Die regionale Entwicklungsgeschichte der Walder Estlands. – Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetised XIX (1929)

Kirjandus

  • V. Masing. Sooteaduse arendajad Tartu Ülikoolis 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi 30-ndail aastail. P. W. Thomson. – Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi II. 1975, lk.144–151
  • Paul William Thomson 1892–1992. [Toimetajad J. Kask ja A. Raukas] Tallinn, 1992
  • J. Kask. 100 aastat Paul William Thomsoni sünnist. – Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia 41/1, 1992
  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011