Tolbast, Boris

Tolbast, Boris, (27. III 1922 Vasknarva – 24. I 1977 Tallinn), sporditegelane. Lõpetas 1940 elektrierialal Tallinna Tehnikumi ja 1945–48 Kõrgema Parteikooli. Töötas 1948–55 ELKNÜ Keskkomitee sekretärina ja 1961–72 ENSV Ülemnõukogu sekretärina, 1955–61 oli ENSV Spordikomitee esimees. 1961–64 Kergejõustikuföd-i presiidiumi esimees ja presiidiumi auliige (1965). Kalevi auliige (1963).

ESBL, 2011