toode

toode, produkt, saadus, tootmise üksik esemeline tulemus. Algselt aineline ese, hiljem on toote mõiste laienenud ka energia ja teenuste kohta. MPS-meetod käsitab tootena ainult nn tootmislaadilisi teenuseid (tootmisvahendite kapitaalremonditööd, kaupade vedu), SNA-meetod käsitab ainetu toote mõistele tuginedes tootena kõiki müüdavaid teenuseid. Sellest seisukohast jaotuvad tooted kaupadeks (ainelisteks toodeteks) ja teenusteks (ainetuteks toodeteks).

VE, 2006