Toora

Toorarull

Toora (hbr 'õpetus'), Seadus, Vana Testamendi 5 Moosese raamatu (Pentateuhh) ning nendes sisalduvate religioossete seaduste, nn Moosese seaduse nimetus judaistidel. Kultuseesemena sünagoogis harilikult rullraamatu kujul.

VE, 2006