Topu

Торu, endine küla Läänemaal Ridala vallas Rohukülast kagus; 1994. aastal 38 elanikku. Topu küla moodustati 1977. aastal, kui liideti Kiviküla (osa), Mäeküla, Sepa, Suure- ja Väike-Pusku ning Tanska küla, ja kaotati 1997. aasta asulareformiga. Väinamere rannikul Topu lahe ääres endise Topu küla alal on puhkekoht ja paadisadam.

 Pusku küla kohta on esimesed teated aastaist 1557 (Busche) ja 1586 (Bussby), Tanskat (Danzig) on mainitud 1603 kui valdust, mille Rootsi valitsus oli Haapsalu kirikumõisale kinkinud.

EE 9, 1996; muudetud 2011