trükikiri

trükikiri, teksti trükitehniliseks paljunduseks vajalikud tähed jt märgid. Ühesugusekujundusega ja kindlat nime (nt Courier, Times) kandev komplekt on garnituur. See sisaldab eri suurusi (kirjakraad), kaldeid (püstkiri, kaldkiri) ja paksusi (poolpaks kiri). Arvutiprogrammid on nende valikut oluliselt suurendanud.

VE, 2006