transtsendentne arv

transtsendentne arv, matemaatikas irratsionaalarv, mis ei osutu ühegi täisarvuliste kordajatega algebralise võrrandi lahendiks, nt π ja e.

VE, 2006