trapets

trapets, matemaatikas nelinurk, mille kaks külge (alused) on paralleelsed, teised kaks (haarad) mitte. Haarade keskpunkte ühendavat lõiku nimetatakse trapetsi kesklõiguks. Trapetsi pindala S = 1/2 (a + bh, kus a ja b on aluste pikkus, h kõrgus.

VE, 2006