trauma

trauma, välise (mehaanilise, keemilise) või psüühilise teguri tekitatud tervisekahjustus.

VE, 2006