triitium

triitium, 3H või T, üliraske vesinik, vesiniku radioaktiivne isotoop. Tarvitatakse termotuumareaktsioonides (vesinikupommis).

VE, 2006