troopika

troopika, palavvööde, 1. troopika- ja lähisekvatoriaalvöötmete ning ekvatoriaalvöötme ühisnimetus. – 2. põhja- ehk Vähi ja lõuna- ehk Kaljukitse pöörijoone vaheline ala. – 3. kitsamas tähenduses umbes sama mis troopikavööde. Troopiline on laiemas tähenduses palavvöötmeline, palavvöötme-, kitsamas tähenduses troopikavöötmes paiknev.

VE, 2006