tsonaalsus

tsonaalsus, vööndilisus, nähtuste või asjade paiknemine tsoonidena ehk vöötmetena, vöönditena või vöödena.

  • Geograafias laiustsonaalsus ehk laiusvööndilisus ehk horisontaalne tsonaalsus on maastikusfääri peamisi seaduspärasusi, avaldub loodusvööndite ning taimkatte-, mullastiku- jt vööndite korrapärase meridiaanisihilise järgnevusena maakera pinnal. Kõrgustsonaalsus ehk kõrgusvööndilisus ehk vertikaalne tsonaalsus on kliima-, muldkatte- ja taimkattevööndite absoluutkõrgusest olenev üksteisele järgnevus mäestikes. Mikrotsonaalsus ehk vöölisus ilmneb eriti muldade ja taimekoosluste lintjas või rõngjas paiknemises ümber veekogu või pinnavormi. Vastand: atsonaalsus.

VE, 2006