tunnus

tunnus, iseloomulik omadus, mille poolest esemed ja nähtused ning organismid üksteisega sarnanevad või üksteisest erinevad.

VE, 2006