turumajandus

turumajandus, majandus, mille jätkumise, osaprotsesside tasakaalu ja tõhususe tagab turg, mille kõik peamised osised – kauba-, tööjõu-, kapitali- ja väärtpaberiturg – on hästi välja arenenud, toimivad omavahel seostatult ning tasakaalustavad üksteist.

VE, 2006