turvasmuld

turvasmuld, muld, milles mineraalosa on vähem kui 50%. Põhilise osa turvasmullast moodustab orgaaniliste jäänuste muundumisel tekkinud turvas. Turvasmulla vastand on mineraalmuld.

EME 2, 2009