Ubajärv

Ubajärv, asub Võrumaal Varstu ja Ähijärve vahelisel alal Võru-Hargla nõos; 49 ha, suurim sügavus 2,1 m. Kaldad on soostunud, põhi mudane. Vesi vahetub 1,6 korda aastas. Sissevool peamiselt kraavidest, väljavool üksnes veerohkel ajal kraavi kaudu Ahelo jõkke. Elustikus palju haruldusi – vetikaid, zooplanktereid, muda-lahnarohtu (looduskaitse I kaitsekategooria) jms. Segatoiteline. Peamised kalad haug, särg, ahven, koger, linask ja mudamaim. Ubajärv ja selle ümbrus moodustavad Karula rahvuspargi lahusala.

EE 12, 2003; muudetud 2011