Uhtjärv

Uhtjärv, esiplaanil Kirikuküla

Uhtjärv asub Võrumaal Otepää kõrgustiku kagunõlval Urvaste ürgorus; 43,5 ha, suurim sügavus 27,6 m, pikkus 2900, laius 280 m. Vesi vahetub umbes 1½ aasta jooksul. Sissevool kagust tuleva oja ning rohkete põhja- ja kaldaallikate kaudu. Väljavool loodeosast Visula jõe kaudu läbi Visula paisjärve Väikesesse Emajõkke. Järskude kallastega rohketoiteline järv. Põhilised kalad latikas, ahven, särg ja haug.

EE 12, 2003