uluk

uluk, metsloom, looduses vabalt elav imetaja või lind. Vaata ka jahiulukid.

VE, 2006