uluss

uluss (mongoli ’riik, rahvas’), Sise- ja Kesk-Aasias ning Siberis mongoli-tatari rändhõimude liit ja sellele kuulunud ala. Ulussid moodustasid riigi, mis allus khaanile.

VE, 2006