umborg

umborg, suletud, suudmeta jõeorg karstialal; lõpeb järsult kohas, kus jõgi kaob maa alla (koopasse, karstilehtrisse).

VE, 2006