uusplatonism

uusplatonism, neoplatonism, Platoni õpetuse sugemeid arendanud antiikaja filosoofia vool, mille rajas Plotinos (umbes 204 – umbes 270). Uusplatonism oli mõjukas hilisantiigis ja keskajal, suunates muuseas ka ristiusu teoloogia ja filosoofia arengut.

VE, 2006