väliseestlased

väliseestlased, väljaspool Eestit elavad eestlased, üldarv u 135 000 (2005). Väljaränd algas 19. sajandi keskpaiku. II maailmasõja aastail suurenes väliseestlaste arv u 70 000 võrra, asuti suuremalt osalt Rootsi, Kanadasse ja USA-sse. Väliseestlased arendavad aktiivset rahvuskultuurilist tegevust (ESTO päevad).

VE, 2006