võimed

võimed, psühholoogias inimese teadmiste, oskuste ja vilumuste kujunemise kiirus jms omadused, millest sõltub tegevuse edukus. Võimete taseme ja arengu eelduseks on pärilikud alged. Võimed jagunevad üksik- (nt silmamõõdu täpsus), eri- (nt muusikavõime, matemaatikavõime) ja üldvõimeteks (intelligentsus ja loovus). Eriti suurt võimekust nimetatakse talendiks või andekuseks, erakordseid tippvõimeid geniaalsuseks.

VE, 2006