võltsimine

võltsimine, dokumendi, väärtpaberi või raha järeletegemine või selle ümbertegemine ehk ebastamine (numbri vm olulise rekvisiidi muutmine). Karistatav on nii võltsimine kui ka võltsingute kasutamine.

VE, 2006