võrrand

võrrand, muutujaid (tundmatuid) sisaldav võrdus, mis kehtib ainult tundmatute mõ­ningate väärtuste (võrrandi lahendite) korral.

VE, 2006