vaherahu

vaherahu, sõdivate poolte kokkulepe, mille kohaselt sõjategevus ajutiselt lõpetatakse kas kogu rindel või mingis rindelõigus; eelneb tavaliselt rahulepingu sõlmimisele.

VE, 2006