Vahtrepa maastikukaitseala

Vahtrepa maastikukaitseala asub Hiiumaal Pühalepa vallas, hõlmates endise Kallaste maastikukaitseala ja Vohilaidu, pindala 1388 ha, sellest maismaad 936 ha. Asutatud 2006 Juuru lademe lubjakivipaljandi (Kallaste ehk Vahtrepa pank) ja Pirgu lademe ning Porkuni lademe lubjakivipaljandi (mõlemad Vohilaiul), paekõvikute, madalate lahtede, kivirandade, loo- ja rannakoosluste, vähese inimmõjuga metsade ja pärandkultuurmaastike kaitseks.

Loodud 2011