vaik

vaik, orgaanilist päritolu, harilikult läbipaistev viskoosne vedelik või tahke amorfne, enamasti kõrgmolekulaarne aine, millel puudub kindel stº ning mille üleminek vedelast olekust tahkesse (või vastupidi) toimub mingis kindlas tº-ivahemikus. Vees ei lahustu.

VE, 2006