valem

valem, matemaatikas matemaatiliste märkide kombinatsioon, mis väljendab mingit väidet; ka suuruse esitus mingi kindla avaldise kaudu.

VE, 2006