vallakirjutaja

vallakirjutaja, vallasekretär, vallavalitsuse palgaline asjaajaja ja raamatupidaja. Eestis asutati vallakirjutaja amet 1866. aasta talurahvaseadusega. Harilikult oli vallakirjutaja ka kohtukirjutaja.

EE 12, 2004