valss

valss, 3/4-taktimõõdus rahva- (msg rahvalikud valsid), seltskonna- ja võistlustants. Sai alguse 18. sajandi II poolel Saksamaal ja Austrias nn Saksa tantsust ja lendlerist. Kiiretempoline Viini valss levis 19. sajandil kõikjal Euroopas. Uuemad teisendid on Inglise valss (aeglane valss) ja boston.

VE, 2006