vandekohus

vandekohus, kriminaalkohus, kus kohtualuse süüküsimuse otsustab kutselistest kohtunikest sõltumatu valitavate kaasistujate – vandemeeste – kolleegium. Vandekohus sai alguse 12. sajandil Inglismaal, rajati 19. sajandil enamikus Euroopa riikides, Venemaal loodi 1864. aasta kohtureformiga. Nüüdisajal tegutseb vandekohus ainult mõnes riigis (nt USA-s, Prantsusmaal).

VE, 2006